Úradná tabuľa ÚJD SR

2218-2021

č. konania: 2218-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 31.05.2021

dátum ukončenia konania: 29.07.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2218-2021_SpravneKonanie_2218-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 2218-2021.002.pdf
2218-2021_SE_2021_018533_Mc-anonymizovaná.pdf
2218-2021_Rozhodnutie_219_2021_R219_2021_GrOt_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022