Úradná tabuľa ÚJD SR

2204-2021

č. konania: 2204-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.05.2021

dátum ukončenia konania: 16.07.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2204-2021_SpravneKonanie_2204-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2204-2021rev01.002.pdf
2204-2021_kópia žiadosti_anonymizovaná.pdf
2204-2021_Rozhodnutie_232_2021_Zastavenie SK_232_2021_UhMa.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022