Úradná tabuľa ÚJD SR

2201-2021

č. konania: 2201-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.05.2021

dátum ukončenia konania: 30.09.2021

dátum aktualizácie: 29.03.2022

Prílohy:

2201-2021_SpravneKonanie_2201-2021_zverejnenie info k SpK 2201-2021 rev03.pdf
2201-2021_L_3981_2021_ZiMi.pdf
2201-2021_list 2NS.pdf
2201-2021_Rozhodnutie_227_2021_R227_2021_ZiMi_HaLa.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023