Úradná tabuľa ÚJD SR

2182-2021

č. konania: 2182-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 26.05.2021

dátum ukončenia konania: 30.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2182-2021_SpravneKonanie_2182-2021_SPK 2182-2021 formulár 02.002.pdf
2182-2021_SPK 2182-2021 žiadosť AN.pdf
2182-2021_Rozhodnutie_188_2021_R188_2021_SeTi_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023