Úradná tabuľa ÚJD SR

2181-2021

č. konania: 2181-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.05.2021

dátum ukončenia konania: 24.07.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2181-2021_SpravneKonanie_2181-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 2181-2021.002.pdf
2181-2021_SE_2021_017618_Ga-anonymizovana.pdf
2181-2021_Rozhodnutie_218_2021_R218_2021_GrOt_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023