Úradná tabuľa ÚJD SR

2166-2021

č. konania: 2166-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 25.05.2021

dátum ukončenia konania: 01.09.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2166-2021_SpravneKonanie_2166-2021_Formulár o zverejnení SpK_UJD SR 2166-2021_po Doručení_rev.04.002.pdf
2166-2021_47649177.pdf
2166-2021_Rozhodnutie_236_2021_R.236-2021_v01.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023