Úradná tabuľa ÚJD SR

2141-2023

č. konania: 2141-2023

č. rozhodnutia: 144/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 05.05.2023

dátum ukončenia konania: 30.05.2023

dátum aktualizácie: 01.06.2023

Prílohy:

2141-2023_SpravneKonanie_2141-2023_FoZ SpK0_00_2141_2023_JAVYS rev. 2.pdf
2141-2023_Anonymizovana ziadost k SpK 2141-2023.pdf
2141-2023_Rozhodnutie_144_2023_Roz144_2023.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023