Úradná tabuľa ÚJD SR

2140-2023

č. konania: 2140-2023

č. rozhodnutia: 159/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.05.2023

dátum aktualizácie: 29.05.2023

Prílohy:

2140-2023_SpravneKonanie_2140-2023_FoZ SpK0_01_2140_2023_SE.pdf
2140-2023_img-505152232.pdf
2140-2023_Rozhodnutie_159_2023_R_159_2023_An.pdf

Aktualizácia: 29.05.2023