Úradná tabuľa ÚJD SR

214-2023

č. konania: 214-2023

č. rozhodnutia: 248/2022 P

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.12.2016

dátum aktualizácie: 23.12.2022

Prílohy:

214-2023_SpravneKonanie_214-2023_Zverejňovanie informácií 3MO34_rev06.pdf
214-2023_Rozhodnutie_248_2022 P_248.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023