Úradná tabuľa ÚJD SR

214-2023

č. konania: 214-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.12.2016

dátum aktualizácie: 17.02.2023

Prílohy:

214-2023_SpravneKonanie_214-2023_Zverejňovanie informácií 3MO34_rev06.pdf

Aktualizácia: 17.02.2023