Úradná tabuľa ÚJD SR

2131-2021

č. konania: 2131-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.05.2021

dátum ukončenia konania: 25.06.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

2131-2021_SpravneKonanie_2131-2021_FoZ SpK0_01_2131_2021_SE.002.pdf
2131-2021_Žiadosť_SE_2131_2021.pdf
2131-2021_Rozhodnutie_177_2021_R177_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022