Úradná tabuľa ÚJD SR

2123-2021

č. konania: 2123-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.05.2021

dátum ukončenia konania: 25.06.2021

dátum aktualizácie: 22.03.2022

Prílohy:

2123-2021_SpravneKonanie_2123-2021_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 2123-2021.002.pdf
2123-2021_Rozhodnutie_183_2021_R183_2021_320_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023