Úradná tabuľa ÚJD SR

2109-2021

č. konania: 2109-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 18.05.2021

dátum ukončenia konania: 23.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2109-2021_SpravneKonanie_2109-2021_FoZ SpK0_02_2109_2021_JAVYS rev 2.002.pdf
2109-2021_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2109-2021.pdf
2109-2021_Rozhodnutie_171_2021_roz171_2021 FO preprava.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022