Úradná tabuľa ÚJD SR

2108-2021

č. konania: 2108-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 18.05.2021

dátum ukončenia konania: 28.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2108-2021_SpravneKonanie_2108-2021_FoZ SpK0_01_2108_2021_JAVYS_rev2.002.pdf
2108-2021_Rozhodnutie_185_2021_roz_185_2021_A1.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023