Úradná tabuľa ÚJD SR

2107-2021

č. konania: 2107-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 18.05.2021

dátum ukončenia konania: 28.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2107-2021_SpravneKonanie_2107-2021_FoZ SpK0_01_2107_2021_JAVYS_rev2.002.pdf
2107-2021_UJDSR2107-2021_anonymizovane.002.pdf
2107-2021_Rozhodnutie_186_2021_roz_186_2021_V1.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022