Úradná tabuľa ÚJD SR

2106-2021

č. konania: 2106-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 18.05.2021

dátum ukončenia konania: 23.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2106-2021_SpravneKonanie_2106-2021_FoZ SpK0_02_2106_2021_JAVYS rev 2.002.pdf
2106-2021_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2106-2021.pdf
2106-2021_Rozhodnutie_172_2021_Roz172_2021 MSVP.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022