Úradná tabuľa ÚJD SR

2068-2021

č. konania: 2068-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.04.2021

dátum ukončenia konania: 14.07.2021

dátum aktualizácie: 15.07.2022

Prílohy:

2068-2021_SpravneKonanie_2068-2021_Formulár o zverejnení SpK_2068_2021_rev03.002.pdf
2068-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021__014557.pdf
2068-2021_Rozhodnutie_170_2021_170x.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023