Úradná tabuľa ÚJD SR

2062-2021

č. konania: 2062-2021

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 17.05.2021

dátum ukončenia konania: 13.11.2021

dátum aktualizácie: 19.11.2021

Prílohy:

2062-2021_SpravneKonanie_2062-2021_Formulár o zverejnení SpK 2062-2021_rev. 04 z 18.11.2021.pdf
2062-2021_Anonymizovaná žiadosť 2062-2021.pdf
2062-2021_Rozhodnutie_285_2021_Anonymizované R 285_2021.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022