Úradná tabuľa ÚJD SR

2058-2023

č. konania: 2058-2023

č. rozhodnutia: 175/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.04.2023

dátum ukončenia konania: 14.06.2023

dátum aktualizácie: 22.06.2023

Prílohy:

2058-2023_SpravneKonanie_2058-2023_FoZ SpK0_02_2058_2023_JAVYS.pdf
2058-2023_ziadost_SpK0_00_2058_2023_JAVYS.pdf
2058-2023_Rozhodnutie_175_2023_R_175_2023.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023