Úradná tabuľa ÚJD SR

2054-2021

č. konania: 2054-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 13.05.2021

dátum ukončenia konania: 28.07.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2054-2021_SpravneKonanie_2054-2021_FoZ SpK0_02_2054_2021_JAVYS.002.pdf
2054-2021_FoZ SpK0_00_2054_2021_JAVYS_žiadosť.pdf
2054-2021_Rozhodnutie_215_2021_R215_2021_PeKl_JuVa_JAVYS.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023