Úradná tabuľa ÚJD SR

2048-2021

č. konania: 2048-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 13.05.2021

dátum ukončenia konania: 29.07.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2048-2021_SpravneKonanie_2048-2021_FoZ SpK0_03_2048_2021_VUJE.002.002.pdf
2048-2021_Žiadosť_VUJE_2048_2021.pdf
2048-2021_R_návrh_182_2021.pdf
2048-2021_Rozhodnutie_182_2021_R182_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022