Úradná tabuľa ÚJD SR

2047-2021

č. konania: 2047-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 13.05.2021

dátum ukončenia konania: 23.07.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2047-2021_SpravneKonanie_2047-2021_FoZ SpK0_03_2047_2021_VUJE.002.pdf
2047-2021_Žiadosť_VUJE_2047_2021.pdf
2047-2021_Rozhodnutie_181_2021_R_181_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023