Úradná tabuľa ÚJD SR

2044-2021

č. konania: 2044-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.05.2021

dátum ukončenia konania: 25.06.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

2044-2021_SpravneKonanie_2044-2021_FoZ SpK0_01_2044_2021_SE.002.pdf
2044-2021_Podanie_SEan_2044_2021.pdf
2044-2021_Rozhodnutie_176_2021_R176_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023