Úradná tabuľa ÚJD SR

2040-2021

č. konania: 2040-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.05.2021

dátum ukončenia konania: 29.07.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2040-2021_SpravneKonanie_2040-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev. 01.002.pdf
2040-2021_Anonymizovaná žiadosť SE2021016305.pdf
2040-2021_Rozhodnutie_220_2021_R_220_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023