Úradná tabuľa ÚJD SR

2037-2021

č. konania: 2037-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.05.2021

dátum ukončenia konania: 24.08.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2037-2021_SpravneKonanie_2037-2021_Formulár SpK 2037-2021_rev04.002.pdf
2037-2021_List SE V2-anonymizovany.pdf
2037-2021_Rozhodnutie_224_2021_R 224_2021_HiEv_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022