Úradná tabuľa ÚJD SR

2029-2021

č. konania: 2029-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.05.2021

dátum ukončenia konania: 12.08.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2029-2021_SpravneKonanie_2029-2021_Formulár o zverejnení SpK 2029-2021 rev. 02 zo dňa 12.08.2021.002.002.pdf
2029-2021_Žiadosť SE_2021_015789_Ga.002.pdf
2029-2021_Rozhodnutie_191_2021_R191_2021_BeAd_VaJu podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023