Úradná tabuľa ÚJD SR

1975-2021

č. konania: 1975-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.05.2021

dátum ukončenia konania: 20.08.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1975-2021_SpravneKonanie_1975-2021_formulár rev. 05.002.pdf
1975-2021_žiadosť č. SE-2021-01456-Ga.pdf
1975-2021_L_3253_2021_320_KuJa_MaGa podpisane.pdf
1975-2021_Rozhodnutie_213_2021_R213_2021_KuJa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022