Úradná tabuľa ÚJD SR

1959-2021

č. konania: 1959-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 03.05.2021

dátum ukončenia konania: 14.08.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1959-2021_SpravneKonanie_1959-2021_Formulár na zverejnenie SpK 1959-2021 rev.04.002.pdf
1959-2021_žiadosť EBO anonymizovana.pdf
1959-2021_L_3340_2021_320_EcSi_MaGa podpisane.pdf
1959-2021_Rozhodnutie_197_2021_R197_2021 anonym.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023