Úradná tabuľa ÚJD SR

1958-2021

č. konania: 1958-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.04.2021

dátum ukončenia konania: 13.07.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1958-2021_SpravneKonanie_1958-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1958-2021_rev.03.002.pdf
1958-2021_Anonymizovaná žiadosť SE2021014057PJ .pdf
1958-2021_Rozhodnutie_201_2021_R_201_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022