Úradná tabuľa ÚJD SR

1957-2021

č. konania: 1957-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.04.2021

dátum ukončenia konania: 02.07.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1957-2021_SpravneKonanie_1957-2021_SPK 1957-2021 formulár 02.002.pdf
1957-2021_SPK 1957-2021_žiadosť AN.pdf
1957-2021_Rozhodnutie_194_2021_R194_2021_SeTi_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023