Úradná tabuľa ÚJD SR

1952-2023

č. konania: 1952-2023

č. rozhodnutia: 204/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.04.2023

dátum ukončenia konania: 15.07.2023

dátum aktualizácie: 26.07.2023

Prílohy:

1952-2023_SpravneKonanie_1952-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 1952-2023_Zverejnenie SpK_rev.03.pdf
1952-2023_SE_00082_005011_2023 UJD 11.04.2023_anonymizovana.pdf
1952-2023_Rozhodnutie_204_2023_Rozhodnutie_204_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023