Úradná tabuľa ÚJD SR

1910-2021

č. konania: 1910-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.07.2021

dátum ukončenia konania: 20.08.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1910-2021_SpravneKonanie_1910-2021_SpK 1910_2021_ OZ SE EMO 1,2 5043_2021 rev. 02.002.pdf
1910-2021_Sken 5043_2021_1910_2021 New_black.pdf
1910-2021_Rozhodnutie_242_2021_R242_2021_BeJo_OnEv.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022