Úradná tabuľa ÚJD SR

1909-2021

č. konania: 1909-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.05.2021

dátum ukončenia konania: 10.05.2021

dátum aktualizácie: 21.03.2022

Prílohy:

1909-2021_SpravneKonanie_1909-2021_Spk ÚJD SR 1909-2021 rev. 01.002.pdf
1909-2021_Anonymizovaná žiadosť účastníka.pdf
1909-2021_Rozhodnutie_148_2021_R148_2021_MeMi.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022