Úradná tabuľa ÚJD SR

1908-2021

č. konania: 1908-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.04.2021

dátum ukončenia konania: 13.07.2021

dátum aktualizácie: 08.11.2021

Prílohy:

1908-2021_SpravneKonanie_1908-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev. 02.002.pdf
1908-2021_Anonymizovaná žiadosť SE2021014507.pdf
1908-2021_Rozhodnutie_200_2021_R_200_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022