Úradná tabuľa ÚJD SR

1903-2021

č. konania: 1903-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.04.2021

dátum ukončenia konania: 18.06.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1903-2021_SpravneKonanie_1903-2021_FoZ SpK0_01_1903_2021_SE.002.pdf
1903-2021_Ziadost_SE_1903_2021.pdf
1903-2021_Rozhodnutie_142_2021_R142_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023