Úradná tabuľa ÚJD SR

1896-2021

č. konania: 1896-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.04.2021

dátum ukončenia konania: 07.08.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1896-2021_SpravneKonanie_1896-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1896-2021rev.05.002.pdf
1896-2021_Anonymizovaná žiadosť účastníka 1896-2021.pdf
1896-2021_Rozhodnutie_169_2021_R169_2021_LaJo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022