Úradná tabuľa ÚJD SR

1895-2021

č. konania: 1895-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.04.2021

dátum ukončenia konania: 10.08.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1895-2021_SpravneKonanie_1895-2021_Formulár o ukončení SpK_UJD SR 1895-2021_rev.04.002.pdf
1895-2021_scan_ziadost SE_2021_013167 UJD 23.04.2021_anonymizovaná,predchádza EIA.002.pdf
1895-2021_Rozhodnutie_198_2021_R.198-2021_v01.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023