Úradná tabuľa ÚJD SR

1882-2021

č. konania: 1882-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 26.04.2021

dátum ukončenia konania: 14.06.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1882-2021_SpravneKonanie_1882-2021_FoZ SpK0_01_1882_2021_SE.002.pdf
1882-2021_Ziadost_SE_1882_2021.pdf
1882-2021_Rozhodnutie_65_2021_R65_2021_SzVi podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022