Úradná tabuľa ÚJD SR

1876-2021

č. konania: 1876-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.04.2021

dátum ukončenia konania: 19.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1876-2021_SpravneKonanie_1876-2021_SPK 1876-2021 formulár 02.002.pdf
1876-2021_SPK 1876-2021_žiadosť AN.pdf
1876-2021_Rozhodnutie_173_2021_R173_2021_SeTi_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023