Úradná tabuľa ÚJD SR

1853-2021

č. konania: 1853-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 20.04.2021

dátum ukončenia konania: 29.07.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1853-2021_SpravneKonanie_1853-2021_Formulár SpK 1853-2021_rev06.002.002.pdf
1853-2021_list SE V2 vyčiernený.pdf
1853-2021_Rozhodnutie_189_2021_R189_2021_ScRa_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023