Úradná tabuľa ÚJD SR

1822-2021

č. konania: 1822-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.04.2021

dátum ukončenia konania: 02.08.2021

dátum aktualizácie: 29.03.2022

Prílohy:

1822-2021_SpravneKonanie_1822-2021_zverejnenie návrhu rozhodnutia_UJD SR 1822-2021 rev06.pdf
1822-2021_L_2738_2021_ZiMi.pdf
1822-2021_List_1_2_AS_0100.pdf
1822-2021_L_6163_2021_ZiMi_HaLa podpisane.pdf
1822-2021_Rozhodnutie_168_2021_R168_2021_ZiMi_SmIm.002.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023