Úradná tabuľa ÚJD SR

1814-2021

č. konania: 1814-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 15.04.2021

dátum ukončenia konania: 18.05.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1814-2021_SpravneKonanie_1814-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 1814-2021.002.pdf
1814-2021_SE_2021_013241_Mc-ANONYMIZOVANA.pdf
1814-2021_Prerušenie 141_2021_GrOt.pdf
1814-2021_Rozhodnutie_160_2021_R160_2021_GrOt.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022