Úradná tabuľa ÚJD SR

1812-2021

č. konania: 1812-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 13.04.2021

dátum ukončenia konania: 15.07.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1812-2021_SpravneKonanie_1812-2021_Formulár na zverejnenie SpK 1812-2021rev.05.002.pdf
1812-2021_Rozhodnutie_155_2021_R 155_2021 na zmenu termínu dokončenia stavby - anonymizované.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022