Úradná tabuľa ÚJD SR

1809-2021

č. konania: 1809-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 13.04.2021

dátum ukončenia konania: 07.12.2021

dátum aktualizácie: 06.12.2021

Prílohy:

1809-2021_SpravneKonanie_1809-2021_Formulár o zverejnení SpK 1809-2021 rev. 08 zo dňa 07.12.2021.pdf
1809-2021_žiadosť JAVYS anonymizovaná.pdf
1809-2021_Rozhodnutie_291_2021_R291_2021_anonymizované.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023