Úradná tabuľa ÚJD SR

1786-2021

č. konania: 1786-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 13.04.2021

dátum ukončenia konania: 18.05.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1786-2021_SpravneKonanie_1786-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1786-2021rev.03.002.pdf
1786-2021_Anonymizovaná žiadosť účastníka 1786-2021.pdf
1786-2021_R134_2021_LaJo_MaGa.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023