Úradná tabuľa ÚJD SR

1744-2021

č. konania: 1744-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 07.04.2021

dátum ukončenia konania: 08.07.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1744-2021_SpravneKonanie_1744-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1744-2021_rev.04.002.pdf
1744-2021_Anonymizovaná žiadosť žiadateľa SE_2021_011234.pdf
1744-2021_Rozhodnutie_167_2021_R167_2021_MaPaOnEv podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022