Úradná tabuľa ÚJD SR

1736-2023

č. konania: 1736-2023

č. rozhodnutia: 167/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.03.2023

dátum ukončenia konania: 06.07.2023

dátum aktualizácie: 21.07.2023

Prílohy:

1736-2023_SpravneKonanie_1736-2023_Formulár o zverejnení SpK_rev. 04_21.07.2023.pdf
1736-2023_List-info o nadobudnutí R 167_2023.pdf
1736-2023_SpK 1736-2023_anonymizovaná žiadosť.pdf
1736-2023_Rozhodnutie_167_2023_Anonymizované rozhodnutie 167_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023