Úradná tabuľa ÚJD SR

1715-2021

č. konania: 1715-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 01.04.2021

dátum ukončenia konania: 06.07.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1715-2021_SpravneKonanie_1715-2021_SpK UJD SR 1715-2021 rev_06.002.pdf
1715-2021_Anonymizovaná žiadosť účastníka.pdf
1715-2021_Rozhodnutie_163_2021_R163_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023