Úradná tabuľa ÚJD SR

1708-2021

č. konania: 1708-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.03.2021

dátum ukončenia konania: 26.07.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1708-2021_List SE-anonymizovaný.pdf
1708-2021_R119_2021_HiEv.pdf
1708-2021_Rozhodnutie_175_2021_R175_2021_HiEv_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022