Úradná tabuľa ÚJD SR

1705-2021

č. konania: 1705-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.03.2021

dátum ukončenia konania: 25.06.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1705-2021_SpravneKonanie_1705-2021_formulár06_1705_2021.002.pdf
1705-2021_SE_2021_011038_PJ.pdf
1705-2021_Rozhodnutie_149_2021_R149_2021_JaZu podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022