Úradná tabuľa ÚJD SR

1686-2021

č. konania: 1686-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.03.2021

dátum ukončenia konania: 29.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1686-2021_SpravneKonanie_1686-2021_Formulár o zverejnen SpK 1686-2021 rev 04.002.pdf
1686-2021_žiadosť SE 20210408 (anonym).pdf
1686-2021_L_2416_2021_320 podpisane.pdf
1686-2021_Rozhodnutie_117_2021_R129_2021 Predl. dok. stavby Elektrokotol emo12.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022